wtorek, 25 września 2018

Klasa szósta - historia i kultura

Uczniowie klasy VI,
znajdziecie już na stronie nową zakładkę "Webquest - Kleine Heimat" na temat projektu z historii
i kultury. W zakładce  znajdziecie linka do osobnego bloga poświęconego waszemu projektowi.
Zachęcam do odwiedzenia tej strony.

Termin wykonania prac: 16.10.2018 r.

https://kleineheimat.blogspot.com/


 

Egzamin ósmoklasisty

Kilka informacji na temat egzaminu z języka obcego ze strony
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.gov.pl

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin
    z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎
i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach:

Informator z przykładowym arkuszem z języka niemieckiego (wraz z odpowiedziami) - pobierz
Arkusz zadań z języka niemieckiego (bez dostosowania) - pobierz

Zasady oceniania - bez dostosowania - pobierz
Transkrypcja nagrań - pobierz
Nagrania - link

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych.

Pokazowe arkusze egzaminacyjne - z dostosowaniem - pobierz

poniedziałek, 10 września 2018

Schuljahr 2017/2019

Witam w nowym roku szkolnym i zapraszam klasy 4-8 do korzystania z tej strony,
a w szczególności z zakładek z pomocami, notatkami i nacobezu.

Na stronie znajdziecie nową zakładkę "Kalendarz", gdzie można będzie sprawdzić terminy prac klasowych, zadań domowych oraz projektów.

M. Ginko

środa, 7 czerwca 2017

Gratulacje dla laureatów konkursu wiedzy o Austrii

Uczniowie klasy 6a Monika Szejn oraz Dawid Sznura brali udział w „Międzyszkolnym konkursie wiedzy o Austrii„, który odbył się w SP 38 w Gliwicach dnia 31.05.2017 r.
Monika Szejn zdobyła II miejsce, a Dawid Sznura – miejsce III.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział i chęć poszerzania swojej wiedzo na temat kultury krajów niemieckojęzycznych.
Za rok zapraszamy do udziału większe grono uczestników!

G. Pawliczek
M. Ginko

czwartek, 19 stycznia 2017

Wyniki konkursu "Typisch schweizerisch"

W Konkursie Języka Niemieckiego "Typisch schweizerisch" (Typowo szwajcarskie) zorganizowanym przez Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach II miejsce zajął uczeń klasy VIa Dawid Sznura.
Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu!
Według informacji organizatora do udziału w konkursie zgłosiło się 34 uczniów ze szkół podstawowych z Gliwic i gminy Sośnicowice. Celem konkursu było rozwijanie wiadomości kulturoznawczych o krajach niemieckiego obszaru językowego. Zadaniem uczestników było stworzenie plakatu, który przedstawi wybrane, typowe dla Szwajcarii osoby, miejsca, kulinaria itp.

Link do galerii zdjęć z wystawy prac: LINK

czwartek, 12 stycznia 2017

Wyniki konkursu „Der schönste Adventskalender”

W piątej już edycji konkursu z języka niemieckiego pt.:
„Der schönste Adventskalender” ” Najpiękniejszy kalendarz adwentowy”

brało udział 9 uczniów naszej szkoły.
Jedna z uczennic klasy IVb - Natalia Górka zajęła III miejsce.
SERDECZNIE  GRATULUJEMY!
W Galerii można zobaczyć wszystkie prace konkursowe naszych uczniów.

Organizatorem konkursu był ZSO Nr 4 im.Piastów Śląskich w Gliwicach.