piątek, 29 października 2021

poniedziałek, 17 lutego 2020

BAJUSCHKI Z TRÓJKI NA TRÓJKĘ!

Dnia 9.01.2020 nasi uczniowie wzięli udział w V REGIONALNYM KONKURSIE KOLĘDY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach, Szkołę Podstawową Nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. Zespół zaprezentował dwugłosową kolędę „Bajuschki baju - Lauschet, höret in die Stile” z wykorzystaniem wstawek instrumentalnych na kolorowych dzwonkach oraz anielskiego tańca z chustkami.
Podczas gali laureatów (31.01.2020) okazało się, że nasi artyści zajęli III MIEJSCE w kategorii zespołów klas starszych. Gratulujemy!
Nasi laureaci to: Sabina Tkacz, Zosia Guła, Wiktoria Adryańska, Kasia Hassa, Alicja Różańska, Natalia Różańska, Rozalia Skop, Julia Król, Maciej Polanecki, Luiza Kozioł, Laura Kozioł, Krzysztof Wymysło.

Dzieci zostały przygotowane przez p. Gabrielę Pawliczek oraz p. Krzysztofa Polaneckiego. Przygotowaniem strojów i rekwizytów zajęła się p. Malwina Polanecka.


wtorek, 11 lutego 2020

Św. Marcin po niemiecku – sukces naszego ucznia

Uczeń naszej szkoły,  Mateusz Matonia z klasy 3b, zajął I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-  Językowym „Legenda o św. Marcinie” organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1 „Nasza Szkoła „. Jego praca wykonana z dużym zaangażowaniem zrobiła duże wrażenie zarówno na jury jak i na innych konkurentach. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Dziękujemy także wszystkim, którzy zgłosili swoje prace do konkursu. wtorek, 25 września 2018

Klasa szósta - historia i kultura

Uczniowie klasy VI,
znajdziecie już na stronie nową zakładkę "Webquest - Kleine Heimat" na temat projektu z historii
i kultury. W zakładce  znajdziecie linka do osobnego bloga poświęconego waszemu projektowi.
Zachęcam do odwiedzenia tej strony.

Termin wykonania prac:
Klasa 6a 09.03.2020 

Klasa 6b 28.02.2020 

https://kleineheimat.blogspot.com/


Egzamin ósmoklasisty

Kilka informacji na temat egzaminu z języka obcego ze strony
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.gov.pl

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin
    z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎
i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach:

Informator z przykładowym arkuszem z języka niemieckiego (wraz z odpowiedziami) - pobierz
Arkusz zadań z języka niemieckiego (bez dostosowania) - pobierz

Zasady oceniania - bez dostosowania - pobierz
Transkrypcja nagrań - pobierz
Nagrania - link

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych.

Pokazowe arkusze egzaminacyjne - z dostosowaniem - pobierz

poniedziałek, 10 września 2018

Schuljahr 2017/2019

Witam w nowym roku szkolnym i zapraszam klasy 4-8 do korzystania z tej strony,
a w szczególności z zakładek z pomocami, notatkami i nacobezu.

Na stronie znajdziecie nową zakładkę "Kalendarz", gdzie można będzie sprawdzić terminy prac klasowych, zadań domowych oraz projektów.

M. Ginko